U srijedu, 23. prosinca 2020. godine, s početkom u 11.00 h sati održana je video Uvodna konferencija o projektu „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“.

Centar za ruralni razvoj CERURA HR provodi projekt “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ kodni broj: UP.04.2.1.06.0054 čija je ukupna vrijednost 3.597.840,76 kn. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 3.058.164,65 Kuna (85%). Republika Hrvatska iz državnog proračuna sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 539.676,11 Kuna (15%).

Na projektu sudjeluje 20 projektnih partnera.

Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. g.

Cilj projekta je jačati kapacitete organizacija civilnog društva uz potporu akademske zajednice, kako bi se uspostavio učinkoviti dijalog svih dionika za društveni razvoj RH.

  Poseban cilj projekta:
 • Jačati partnerstva organizacija civilnih društava, društvenih poduzetnika i uključivanje novih članica u Hrvatsku mrežu za društveno poduzetništvo te provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka kako bi došlo stvaranja poticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva
 • Provesti ispitivanja i znanstvena istraživanja u području društvenog poduzetništva, izraditi smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima, analizirati društveni utjecaj predloženih intervencija kako bi se, na temelju znanosti, ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

Ciljne skupine projekta su 50 organizacija civilnoga društva, socijalni partneri: 30 poduzetnika i 4 sindikata, Hrvatski zavodi za zapošljavanje(10) i Centri za socijalnu skrb (10), 20 Jedinica regionalnih i lokalnih samouprava, Znanstvene organizacije (5).

Kroz projekt podignuti će se kapaciteti partnera i dionika društvenog poduzetništva, kroz 3 godine multisektorske suradnje, pojačati će vidljivost i ulogu organizacija civilnoga društva kao zagovaratelja društvenog poduzetništva a završetkom projekta dijalog se nastavlja preko Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo i Virtualnog centra za razvoj društvenog poduzetništva kako bi se predloženo ugradilo u javne politike.

Sve zemlje Europske unije su izvršile mapiranje društvenih poduzetnika osim Republike Hrvatske što će se kroz projekt učiniti.

Partneri i dionici, educirani i osnaženi projektnim aktivnostima povećati će svoje kapacitete za međusektorsku suradnju, partnerstva i zagovaračke aktivnosti a Hrvatska zajednica županija zagovara razvoj društvenog poduzetništva na nacionalnom nivou.
Ovakav projekt sa svojom multisektorskom suradnjom partnera i drugih dionika predstavlja primjer dobre prakse koji se može diseminizirati na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Tijekom projekta osnovat će se Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo kao alat stalnog dijaloga , Virtualni centar za razvoj društvenog poduzetništva i fokus grupe, održat će se tribine, okrugli stolovi, radionice, studijska putovanja, stručne rasprave, debate, radne skupine, brainstorming i konzultacije, sjednice, konferencije, tematske radionice i sl. Provest će se anketna i znanstvena istraživanja, terenska istraživanja te će se izraditi smjernice, znanstveni članci, analiza dokumenata i praksi, metodologija analize društvenog utjecaja i intervencija, stručni članci i sl. kako bi se na temelju znanosti, ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

  Projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:
 • Broj (lokalnih) organizacija civilnog društva koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada- 50
 • Broj lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu i broj drugih dionika iz različitih sektora koji će do završetka projekta biti pridruženi u tematsku mrežu -120
 • Broj održanih strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka-8
 • Broj volontera-100
 • Broj provedenih ispitivanja javnog mijenja i potreba društva-8
 • Broj provedenih znanstvenih istraživanja-4
 • Broj izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima-8
 • Broj provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija-8
 • Broj objavljenih znanstvenih članaka-4
 • Broj objavljenih stručnih članaka-2

Projekt će ojačati kapacitete organizacija civilnih društava za partnerski odnos s ciljnim skupinama (OCD-i, socijalni partneri: poduzetnici i sindikati, HZZ-i, centri za socijalnu pomoć i znanstvene organizacije) kroz provedbu ispitivanja javnog mnijenja i potreba društva, znanstvenih istraživanja, izrade smjernica i analiza društvenog utjecaja te strukturnog dijaloga svih dionika i donositelja odluka kako bi se doprinijelo razvoju društvenog poduzetništva te se uspostavlja Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo kao alat stalnog dijaloga.

  Kontakti:
 • Ured: Brnaze 410, Sinj, Tel: +385 21 824 504,
 • E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. & Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Internet stranica: www.socialbiz.cerura.hr
 • Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr
Održana uvodna konferencija o projektu "Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo" https://www.socialbiz.cerura.hr/ Super User